Oferta

Zakład  realizuje świadczenia gwarantowane z zakresu stacjonarnej opieki długoterminowej  w ramach umowy z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie jest pobierana zgodnie z ustawą o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 14.10.1991r. (Dz.U. Nr 91/91 poz 408 art.34a z późn. zm.) oraz ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 29.11.1990r. (Dz. U. Nr 64/90 poz. 414 art. 2a z późn. zm.) i wynosi 70% emerytury/renty nie więcej niż 250% najniższej emerytury naliczonej od kwoty netto.


Podstawowy pakiet Świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, udzielanych w naszym zakładzie to:

 • Świadczenia lekarskie i pielęgniarskie
 • Zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnousprawniającej, zgodne z zaleceniem lekarza
 • Terapia psychologiczna i zajęciowa
 • Leczenie farmakologiczne i dietetyczne
 • Zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne
 • Zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych
 • Wykonywanie zleconych badań
 • Edukacja i poradnictwo zdrowotne
 • Zapewnienie zleconego transportu
 • Przygotowanie pacjenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych
 • Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • Opieka duszpasterska
Zapytaj o wolne miejsca32 246 68 36