Kontakt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Sp.p.
AMICUS

ul. Szpitalna 25
41-506 Chorzów

tel.: 32 246 68 36
fax: 32 246 45 20
e-mail: zpo@zpoamicus.pl

Zakład prowadzony jest przez właścicieli:
Jolanta Pawlik, Brygida Płaczek, Renata Jakubowska.

Godziny otwarcia biura (pok.18, parter):
w poniedziałek od 07.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 07.30 do 14.30
w piątek od 07.30 do 13:00

Wpłaty za pobyt pacjenta  w kasie Zakładu
(tel. 32 2464-520) lub na konto ZPO AMICUS w Chorzowie PKO BP: 

67 1020 2368 0000 2602  0171 5572

W tytule proszę wpisać za jaki okres opłata oraz imię i nazwisko pacjenta.

Zapytaj o wolne miejsca32 246 68 36