O nas

Misją Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego AMICUS jest zapewnienie Pacjentowi profesjonalnej opieki umożliwiającej odzyskanie jak największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości życia.

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy AMICUS w Chorzowie  funkcjonuje od 2004 r. Posiada 60 łóżek. Jest zakładem stacjonarnym w którym prowadzi się opiekę całodobową obejmująca świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Świadczenia medyczne wykonywane są przez wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologa i terapeuty zajęciowego. Zapewniona jest również opieka duszpasterska.

Pacjentami ZPO AMICUS są osoby, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają  ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia, nie mogą przebywać w środowisku domowym.

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy AMICUS  wdrożył i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami i normami PN-EN ISO 9001:2015 usługi medyczne w zakresie opieki długoterminowej.
NZOZ ZPO Amicus współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskic „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.DARMOWE TABLETY OD FUNDACJI BIEDRONKI!

Serdecznie dziękujemy Fundacji Biedronki za tablety przekazane naszej placówce. Urządzenia mają spełniać nie tylko podstawową funkcję komunikacyjną, ale również wspierać seniorów w codziennym funkcjonowaniu i aktywnościach kulturalnych. Fundacja Biedronki zadbała również o aspekt edukacyjny akcji - na tablety zostały wgrane specjalne aplikacje do trenowania umysłu (w ramach projektu „Siłownia Pamięci” @Fundacja Stocznia).

Więcej o Fundacji Biedronki można przeczytać na stronie: www.fundacjabiedronki.pl


Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy AMICUS, ul.Szpitalna 25, 41-501 Chorzów, NIP: 6272511410, REGON: 278239458.

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Sebastian Rusinek. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail - iod@komsys.pl

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.

Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e RODO;
  2. realizacji bieżącej korespondencji oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe a w pozostałym dobrowolne.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  1. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e RODO;
  2. realizacji bieżącej korespondencji oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak instytucje państwowe, towarzystwa ubezpieczeniowe jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Zapytaj o wolne miejsca32 246 68 36