O nas

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy AMICUS w Chorzowie funkcjonuje od 2004 r. Posiada 60 łóżek.

NZOZ ZPO Amicus współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskic „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Zakład wdrożył i stosuje System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009.


wiecej
Oferta
Naszym podopiecznym oferujemy:
  • całodobową opiekę pielęgniarską
  • nadzór lekarski
  • kontynuację leczenia farmakologicznego
  • rehabilitację
  • zajęcia z psychologiem
  • terapię zajęciowa
  • opiekę duszpasterską
wiecej